Kim loại thép
TênGiá mới nhấtGiá mở cửaGiá cao nhấtGiá thấp nhấtLợi nhuậnTỷ lệThời gian
GLN0
2419.52410.72421.42405.7+12.2+0.50%2024-07-24 20:37:16
SLN0
29.46029.42029.57029.235+0.129+0.43%2024-07-24 20:37:17
Au(T+D)
566.66566.20566.66566.00+0.72+0.12%2024-07-24 20:36:15
Ag(T+D)
7674768176887668+1+0.01%2024-07-24 20:37:15
mAu(T+D)
566.50566.88567.00566.40+0.47+0.08%2024-07-24 20:33:49
XAGUSD
29.27529.22529.39029.058+0.050+0.17%2024-07-24 20:37:16
XPTUSD
959.16946.96964.80943.19+11.37+1.19%2024-07-24 20:37:16
XPDUSD
935.33923.84943.16917.87+15.16+1.64%2024-07-24 20:37:15
XAUUSD
2418.652408.992420.482404.84+9.49+0.39%2024-07-24 20:37:16
NYAuTN12
--------------