Kim loại thépXem thêm
Không có dữ liệu
Vàng New York2124.9+29.2+1.39%
Bạc New York23.995+0.631+2.70%
Vàng TD496.00+6.74+1.37%
Bạc TD6090+111+1.85%
trì hoãn vàng Mini496.20+6.86+1.40%
Năng lượng và Hóa chấtXem thêm
Không có dữ liệu
Sản phẩm nông nghiệpXem thêm