Kim loại thépXem thêm
Không có dữ liệu
Vàng New York2416.0-5.9-0.25%
Bạc New York31.162-0.509-1.61%
Vàng TD566.66+3.41+0.60%
Bạc TD8114+72+0.89%
trì hoãn vàng Mini567.15+3.72+0.66%
Năng lượng và Hóa chấtXem thêm
Không có dữ liệu
Sản phẩm nông nghiệpXem thêm