Kim loại thépXem thêm
Không có dữ liệu
Vàng New York2417.0+9.7+0.40%
Bạc New York29.520+0.189+0.64%
Vàng TD------
Bạc TD------
trì hoãn vàng Mini------
Năng lượng và Hóa chấtXem thêm
Không có dữ liệu
Sản phẩm nông nghiệpXem thêm