• Vị thế Vàng ETF
  • Vị thế Bạc ETF
  • Kho trữ Vàng COMEX
  • Kho trữ Bạc COMEX
  • Kho trữ Đồng COMEX
  • Dầu thô API
  • Vị thế IMM

Lượng vàng nắm giữ trong SPDR ETF (đơn vị tấn)

Sơ đồ cột Biểu đồ đường
Vị thế hiện tại : 0 Tấn , So với ngày trước Tăng 0Tấn
Không có dữ liệu.
Không có dữ liệu.
Không có dữ liệu.
Ngày dữ liệuMức độ nắm giữ (ounce)Mức độ nắm giữ (tấn)Tăng giảm (tấn)Tổng giá trị (USD)Ảnh hưởng
2024-07-11--------giá vàng tăng
2024-07-10--------giá vàng giảm
2024-07-09--------giá vàng giảm
2024-07-08--------giá vàng tăng
2024-07-05--------giá vàng tăng
2024-07-03--------giá vàng giảm
2024-07-02--------ảnh hưởng nhẹ
2024-07-01--------giá vàng giảm
2024-06-28--------giá vàng tăng
2024-06-27--------giá vàng giảm
2024-06-26--------giá vàng tăng
2024-06-25--------ảnh hưởng nhẹ
2024-06-24--------ảnh hưởng nhẹ
2024-06-21--------giá vàng giảm
2024-06-20--------giá vàng giảm
2024-06-18--------giá vàng giảm
2024-06-17--------giá vàng giảm
2024-06-14--------giá vàng giảm
2024-06-13--------ảnh hưởng nhẹ
2024-06-12--------giá vàng giảm
2024-06-11--------giá vàng giảm
2024-06-10--------giá vàng giảm
2024-06-07--------giá vàng giảm
2024-06-06--------giá vàng tăng
2024-06-05--------ảnh hưởng nhẹ
2024-06-04--------ảnh hưởng nhẹ
2024-06-03--------giá vàng tăng
2024-05-31--------giá vàng tăng
2024-05-30--------giá vàng tăng
2024-05-29--------giá vàng tăng