Khoảng cách quyết định lãi suất lần sau của Fed
18Ngày15Khi38phút57giây
Dựa trên số liệu định giá hợp đồng tương lai của quỹ liên bang trong 30 ngày, phân tích khả năng thay đổi lãi suất của Fed và điều chỉnh chính sách tiền tệ của Mỹ
Thời gian họp:2024-08-01 03:00:00
Giá tương lai:94.8875
Lãi suất mục tiêuXác suất
Hiện tạiHôm trướcTuần trướcTháng trước
4.25%-4.50%0.2%0.4%0.1%5.5%
4.50%-4.75%8.0%10.7%6.7%36.4%
4.75%-5.00%42.4%44.1%35.3%42.2%
5.00%-5.25%39.3%36.4%42.9%14.4%
5.25%-5.50% (Tỷ giá hiện tại)10.1%8.5%15.0%1.5%
Cập nhật dữ liệu 03-11 21:50Nguồn: Công cụ FedWatch
Hoa Kỳ (Mỹ) Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Liên bang
Đến
Không có dữ liệu.
Ngày dữ liệuThông báo giá trịGiá dự đoán
2024-06-135.25%-5.50%5.00%-5.25%
2024-05-025.25%-5.50%5.25%-5.50%
2024-03-205.25%-5.5%5.25%-5.50%
2024-01-315.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-12-135.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-11-025.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-09-215.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-07-275.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-06-155.00%-5.25%5.00%-5.25%
2023-05-045.00%-5.25%5.00%-5.25%
2023-03-234.75%-5.00%4.75%-5.00%
2023-02-014.50%-4.75%4.50%-4.75%
2022-12-154.25%-4.50%4.25%-4.50%
2022-11-033.75%-4.00%3.75%-4.00%
2022-09-223.00%-3.25%2.75%-3.00%
2022-07-282.25%-2.50%2.25%-2.50%
2022-06-161.50%-1.75%1.25%-1.50%
2022-05-050.75%-1.00%0.75%-1.00%
2022-03-170.25%-0.50%0.25%-0.50%
2022-01-270%-0.25%0%-0.25%
Không có thêm dữ liệu.