• Quốc gia chính
  • Các nước mới nổi
Quốc gia chínhLãi suất
Thời gian công bố:2024-06-13Thời gian công bố lần sau:2024-08-01 02:00:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2024-06-06Thời gian công bố lần sau:2024-07-18 20:15:00Điểm cơ sở biến động:-25
Thời gian công bố:2024-06-20Thời gian công bố lần sau:2024-08-01 19:00:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2024-06-14Thời gian công bố lần sau:2024-07-31 00:00:00Điểm cơ sở biến động:-10
Thụy sĩLãi suất chính sáchLãi suất hiện tại:1.25%
Thời gian công bố:2024-06-20Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:-25
CanadaLãi suất qua đêmLãi suất hiện tại:4.75%
Thời gian công bố:2024-06-05Thời gian công bố lần sau:2024-07-24 21:45:00Điểm cơ sở biến động:-25
Thời gian công bố:2024-06-18Thời gian công bố lần sau:2024-08-05 12:30:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2024-07-10Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2023-05-08Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:25
Thụy ĐiểnLãi suất mua kèmLãi suất hiện tại:3.75%
Thời gian công bố:2024-06-27Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Na UyLãi suất chính sách quan trọngLãi suất hiện tại:4.50%
Thời gian công bố:2024-06-20Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên