• Quốc gia chính
  • Các nước mới nổi
Quốc gia chínhLãi suất
Thời gian công bố:2024-02-01Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2024-01-25Thời gian công bố lần sau:2024-03-07 21:15:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2024-02-01Thời gian công bố lần sau:2024-03-21 20:00:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2024-01-23Thời gian công bố lần sau:2024-03-19 10:47:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thụy sĩLãi suất chính sáchLãi suất hiện tại:1.75%
Thời gian công bố:2023-12-14Thời gian công bố lần sau:2024-03-21 16:30:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
CanadaLãi suất qua đêmLãi suất hiện tại:5.00%
Thời gian công bố:2024-01-24Thời gian công bố lần sau:2024-03-06 22:45:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2024-02-06Thời gian công bố lần sau:2024-03-18 12:30:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2023-11-29Thời gian công bố lần sau:2024-02-28 09:00:00Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Thời gian công bố:2023-05-08Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:25
Thụy ĐiểnLãi suất mua kèmLãi suất hiện tại:4%
Thời gian công bố:2024-02-01Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên
Na UyLãi suất chính sách quan trọngLãi suất hiện tại:4.5%
Thời gian công bố:2024-01-25Thời gian công bố lần sau:-------------------Điểm cơ sở biến động:Giữ nguyên