• Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Liên bang
 • Biến động lao động phi nông nghiệp sau khi điều chỉnh theo quý (nghìn người)
 • Doanh số bán lẻ (tỷ lệ hàng tháng)
 • GDP thực (tỷ lệ quý hàng năm) (giá ban đầu)
 • GDP thực (tỷ lệ hàg quý hàng năm) (giá sửa đổi)
 • GDP thực (tỷ lệ quý hàng năm) (giá cuối cùng)
 • tỷ lệ thất nghiệp
 • Cán cân thương mại (Tỷ USD)
 • Biến đổi lao động có việc làm của ADP (nghìn người)
 • Chỉ số giá tiêu dùng chưa điều chỉnh quý (tỷ lệ hàng năm)
 • Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (tỷ lệ hàng tháng)
 • Chi tiêu cá nhân (tỷ lệ hàng tháng)
 • Chỉ số giá sản xuất (tỷ lệ hàng năm)
 • Biến đổi tồn kho dầu thô EIA tuần qua (vạn thùng)
 • Thay đổi tồn kho dầu thô API tuần qua (vạn thùng)
 • Thu nhập cá nhân (tỷ lệ hàng tháng)
 • Đơn đặt hàng lâu bền (tỷ lệ hàng tháng) (giá ban đầu)
 • Đơn đặt hàng lâu bền (tỷ lệ hàng tháng) (giá sửa đổi)
 • Đơn đặt hàng lâu bền (tỷ lệ hàng tháng) (giá cuối cùng)
 • Chỉ số lòng tin người tiêu dùng của Đại học Michigan (giá ban đầu)
 • Chỉ số lòng tin người tiêu dùng của Đại học Michigan (giá cuối cùng)
 • Chỉ số lòng tin người tiêu dùng của Hội đồng tư vấn
 • Chỉ Số Giá Nhà NAHB
 • Doanh số bán sỉ (tỷ lệ hàng tháng)
 • Đơn đặt hàng của nhà máy (tỷ lệ hàng tháng)
 • Tồn kho thương mại (tỷ lệ hàng tháng)
 • Doanh số bán nhà mới hàng năm (nghìn hộ)
 • Doanh số bán nhà mới (tỷ lệ tháng hàng năm)
 • Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ của Markit (giá ban đầu)
 • Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ của Markit (giá cuối cùng)
 • Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất Markit (giá ban đầu)
 • Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất Markit (giá cuối cùng)
 • Chỉ số sản xuất Fed tại New York
 • Chỉ số giá xuất khẩu (tỷ lệ hàng tháng)
 • Chỉ số giá nhập khẩu (tỷ lệ hàng tháng)
 • Giấy phép xây dựng (tỷ lệ hàng tháng)
 • Chỉ số doanh thu hợp đồng nhà sau khi điều chỉnh theo quý (tỷ lệ hàng tháng)
 • Doanh thu bán nhà hàng năm sau khi điều chỉnh theo quý NAR (triệu hộ)
 • Ngân sách chính phủ (Tỷ USD)
 • Số lượng nhân viên bị sa thải bởi công ty Challenger (vạn người)
 • Thay đổi tồn kho khí đốt tự nhiên EIA tuần trước (trăm triệu feet khối)
 • Các chỉ số dẫn đầu của Hội đồng tư vấn (tỷ lệ hàng tháng)
 • Chỉ số nhà quản lý mua hàng Chicago
 • Chỉ số giá nhà FHFA (tỷ lệ hàng tháng)
 • Chỉ số giá nhà ở thành phố lớn S&P/CS 20 (tỷ lệ hàng năm)

Hoa Kỳ (Mỹ) Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Liên bang

Đến
Không có dữ liệu.
Ngày dữ liệuGiá trị trướcGiá dự đoánThông báo giá trị
2024-06-135.25%-5.50%5.00%-5.25%5.25%-5.50%
2024-05-025.25%-5.50%5.25%-5.50%5.25%-5.50%
2024-03-205.25%-5.50%5.25%-5.50%5.25%-5.5%
2024-01-315.25%-5.50%5.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-12-135.25%-5.50%5.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-11-025.25%-5.50%5.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-09-215.25%-5.50%5.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-07-275.00%-5.25%5.25%-5.50%5.25%-5.50%
2023-06-155.00%-5.25%5.00%-5.25%5.00%-5.25%
2023-05-044.75%-5.00%5.00%-5.25%5.00%-5.25%
2023-03-234.50%-4.75%4.75%-5.00%4.75%-5.00%
2023-02-014.25%-4.50%4.50%-4.75%4.50%-4.75%
2022-12-153.75%-4.00%4.25%-4.50%4.25%-4.50%
2022-11-033.00%-3.25%3.75%-4.00%3.75%-4.00%
2022-09-222.25%-2.50%2.75%-3.00%3.00%-3.25%
2022-07-281.50%-1.75%2.25%-2.50%2.25%-2.50%
2022-06-160.75%-1.00%1.25%-1.50%1.50%-1.75%
2022-05-050.25%-0.50%0.75%-1.00%0.75%-1.00%
2022-03-170%-0.25%0.25%-0.50%0.25%-0.50%
2022-01-270%-0.25%0%-0.25%0%-0.25%