CanadaChỉ số giá tiêu dùng (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-06-25 20:30:00
Giá công bố
2.9%
Giá trước đó
2.7%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
2.6%
Ảnh hưởng
Đô la Canada tăng giá
Thời gian dữ liệu
2024-05
Ngày phát hành tiếp theo
2024-07-16 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Canada công bố, chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số đo lường giá mua của một giỏ hàng tiêu dùng được lựa chọn, là chỉ số biến động giá phản ánh giá của các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến đời sống của người dân. thường được sử dụng như một chỉ số quan trọng để quan sát mức độ lạm phát. Nếu áp lực lạm phát gia tăng hoặc ngân hàng trung ương tăng lãi suất, điều đó sẽ tốt cho đồng đô la Canada, ngược lại sẽ bất lợi cho đồng đô la Canada.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 20 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Canada tăng giá;Ngược lại Đô la Canada giảm giá
để
Không có dữ liệu