Hoa Kỳ (Mỹ)Tổng số giếng khoan dầu mỏ trong tuần (miệng giếng)(đến 0621)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-06-22 01:00:00
Giá công bố
485
Giá trước đó
488
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Dầu thô tăng giá
Thời gian dữ liệu
2024-06-21
Ngày phát hành tiếp theo
2024-06-29 01:00:00
Diễn giải chỉ số
Dữ liệu này được Baker Hughes tổng hợp hàng tuần về các hoạt động khoan dầu ở Hoa Kỳ và Canada. Sự thay đổi số lượng giàn khoan ảnh hưởng đến phản ứng của thị trường đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu, nếu số lượng giàn khoan tăng sẽ làm gia tăng lo ngại của thị trường về tình trạng dư cung, giá dầu sẽ giảm, ngược lại giá dầu sẽ tăng.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Sáu tuần trước vào thứ Bảy hàng tuần
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Dầu thô giảm giá;Ngược lại Dầu thô tăng giá
để
Không có dữ liệu