Vương quốc AnhTỷ lệ thất nghiệp trong 3 tháng của ILO đến tháng 4
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-06-11 14:00:00
Giá công bố
4.4%
Giá trước đó
4.3%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2024-04
Ngày phát hành tiếp theo
2024-07-18 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Tổ chức Lao động Quốc tế công bố, tỷ lệ thất nghiệp ILO là so sánh tỷ lệ thất nghiệp với tổng số người lao động, là chỉ số dẫn đầu cho sự phát triển kinh tế của Vương quốc Anh. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng, có nghĩa là thị trường lao động Anh suy yếu, từ đó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế Anh. Vì vậy, nếu tỷ lệ thất nghiệp được công bố giảm sẽ có lợi cho bảng Anh, và ngược lại nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng sẽ làm giảm bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu về yêu cầu thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của tháng trước vào tuần thứ 3 của Thứ Tư mỗi tháng, số liệu công bố bị chậm 2 tháng của lương trung bình và ILO
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh giảm giá;Ngược lại Bảng Anh tăng giá
để
Không có dữ liệu