Trung QuốcKhoản vay nhân dân tệ mới tháng 5 (tỷ nhân dân tệ)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-06-14 17:10:00
Giá công bố
950.0
Giá trước đó
730.0
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
1255.0
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2024-05
Ngày phát hành tiếp theo
2024-07-10
Diễn giải chỉ số
Các khoản vay mới là dữ liệu thống kê được sử dụng để phản ánh sự gia tăng các khoản vay bằng Nhân dân tệ do các tổ chức tài chính của quốc gia tôi cấp cho các doanh nghiệp và người dân, được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố thường xuyên. Cách tính đối với khoản vay mới là: khoản vay mới = dư nợ cuối kỳ hiện tại - dư nợ cuối kỳ trước.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 11 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu