khu vực đồng EuroGiá sửa đổi GDP quý 4 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:Hàng quýTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-02-14 18:00:00
Giá công bố
0.1%
Giá trước đó
0.1%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
0.1%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-12
Ngày phát hành tiếp theo
--
Diễn giải chỉ số
Cơ quan Thống kê Châu Âu công bố, Tổng sản lượng trong nước (GDP) là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế của một quốc gia hoặc khu vực trong một khoảng thời gian nhất định (1 quý hoặc 1 năm), Thường được công nhận là chỉ số tốt nhất đánh giá nền kinh tế của một quốc gia. Nó không chỉ phản ánh hiệu quả kinh tế của một quốc gia, mà còn phản ánh sức mạnh và sự giàu có của một quốc gia. Nói chung, GDP có bốn thành phần riêng biệt, bao gồm: tiêu dùng, đầu tư tư nhân, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng. Dùng công thức như sau: GDP = CA + I + CB + X. Trong công thức: CA là tiêu dùng, I là đầu tư tư nhân, CB là chi tiêu chính phủ và X là xuất khẩu ròng. Nếu dữ liệu tốt hơn dự báo, có lợi cho đồng Euro, ngược lại nếu dữ liệu không như dự báo sẽ bất lợi cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo quý, công bố giá ban đầu của quý trước vào tháng thứ 2 mỗi quý, công bố giá sửa đổi vào tháng thứ 3 và công bố giá cuối cùng vào tháng đầu tiên của quý tiếp theo.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đồng Euro tăng giá;Ngược lại Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu