Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá tiêu dùng chưa điều chỉnh theo quý tháng 1 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-02-13 21:30:00
Giá công bố
3.1%
Giá trước đó
3.4%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
3.0%
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
Thời gian dữ liệu
2024-01
Ngày phát hành tiếp theo
2024-03-12 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng là chỉ số đo lường giá mua của một giỏ hàng tiêu dùng được lựa chọn, là chỉ số biến động giá phản ánh giá của các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến đời sống của người dân. thường được sử dụng như một chỉ số quan trọng để quan sát mức độ lạm phát. Có thể được sử dụng để phân tích các động thái cơ bản của giá cả thị trường và là cơ sở quan trọng để chính phủ hoạch định chính sách giá sản phẩm và chính sách tiền lương. Nếu số liệu tăng cao, Fed có thể tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, do đó đồng USD có thể được hưởng lợi từ việc tăng giá, ngược lại sẽ ảnh hưởng tiêu cực với đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào khoảng ngày 15 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá, Vàng bạc giảm giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá, Vàng bạc tăng giá
để
Không có dữ liệu