Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi chưa điều chỉnh quý tháng 1 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2024-02-13 21:30:00
Giá công bố
3.9%
Giá trước đó
3.9%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
3.8%
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
Thời gian dữ liệu
2024-01
Ngày phát hành tiếp theo
2024-03-12 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi không bao gồm hai thành phần dễ biến động nhất là lương thực và năng lượng,cả hai đều đặc biệt nhạy cảm với các yếu tố kinh tế tạm thời như giá dầu, thiên tai và các yếu tố mùa vụ. Do đó, CPI cốt lõi cung cấp một chỉ số lạm phát ổn định hơn, nhưng phải trả giá bằng việc bỏ qua tác động của hai mặt hàng quan trọng nêu trên đối với nền kinh tế. Do đó, nếu chỉ số này cao đồng USD tăng giá và nếu dữ liệu thấp hơn đồng USD giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào khoảng ngày 15 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá, Vàng bạc giảm giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá, Vàng bạc tăng giá
để
Không có dữ liệu