CanadaChỉ số lòng tin kinh tế quốc gia (đến 0922)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-25 20:00:00
Giá công bố
50.93
Giá trước đó
50.33
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-22
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-03 20:00:00
Diễn giải chỉ số
--
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến Chủ nhật tuần trước vào thứ Ba hàng tuần
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu