Vương quốc AnhGiá trị chênh lệch doanh số bán lẻ CBI tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-25 18:00:00
Giá công bố
-14
Giá trước đó
-44
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-26 18:00:00
Diễn giải chỉ số
Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) công bố, chênh lệch doanh số bán lẻ CBI là một chỉ số khảo sát đo lường hoạt động bán hàng hàng tháng của các nhà phân phối bán lẻ ở Anh, phản ánh mô tả của nhà bán lẻ về doanh số. Dữ liệu chênh lệch = tỷ lệ các nhà bán lẻ được khảo sát tin rằng doanh số tăng - tỷ lệ các nhà bán lẻ được khảo sát tin rằng doanh số giảm. Vì vậy, nếu dữ liệu tăng lên, có nghĩa là tình hình bi quan được cải thiện, có lợi cho bảng Anh; Ngược lại, nếu số liệu giảm xuống, sẽ bất lợi cho bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng này vào cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu