Đài Loan Trung QuốcTổng cung tiền M2 tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-23 16:20:00
Giá công bố
6.53%
Giá trước đó
6.9%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 16:20:00
Diễn giải chỉ số
"Ngân hàng trung ương" Đài Loan công bố, tổng tiền thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu tiền tệ. Cung tiền M2 là một khái niệm tương đối rộng, nó bao gồm M1 cộng với tiền gửi sinh hoạt và tiền gửi nhỏ, tiền gửi thị trường tiền tệ, số dư quỹ cùng tiền tệ thị trường, và một số tiền gửi tài chính đặc biệt.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu