Đài Loan Trung QuốcSản xuất công nghiệp tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-23 16:00:00
Giá công bố
-10.53%
Giá trước đó
-15.20%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-13.85%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-23 16:00:00
Diễn giải chỉ số
Bộ kinh tế Đài Loan công bố, sản lượng công nghiệp đề cập đến việc tính toán sản lượng công nghiệp của một nước. Các ngành công nghiệp thường bao gồm: sản xuất, khai thác mỏ và dịch vụ công cộng. Mặc dù các ngành công nghiệp này chỉ đóng góp một phần nhỏ vào GDP, nhưng chúng có độ nhạy cao với lãi suất và nhu cầu tiêu dùng, khiến sản lượng công nghiệp trở thành một công cụ quan trọng để dự báo GDP và hiệu suất kinh tế trong tương lai. Dữ liệu sản lượng công nghiệp cũng được các ngân hàng trung ương sử dụng để đo lường lạm phát, mức sản lượng công nghiệp cao có thể khiến tiêu dùng mất kiểm soát và lạm phát tăng vọt.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần giữa và tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu