Hoa Kỳ (Mỹ)Giá ban đầu Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ của Markit tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 21:45:00
Giá công bố
50.2
Giá trước đó
50.5
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
50.6
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 21:45:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan tổng hợp dữ liệu Markit công bố, chỉ số người quản lý mua hàng ngành dịch vụ chủ yếu phản ánh quan điểm của các nhà quản lý ngành dịch vụ về môi trường kinh doanh hiện tại.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào ngày làm việc đầu tiên mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu