Hoa Kỳ (Mỹ)Giá ban đầu Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất Markit tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 21:45:00
Giá công bố
48.9
Giá trước đó
47.9
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
48.0
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 21:45:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan tổng hợp dữ liệu Markit công bố, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất để phản ánh sự phát triển toàn diện của ngành sản xuất Mỹ. Do ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của Mỹ nên chỉ số quản lý mua hàng cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế tổng thể của Mỹ. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất thường sử dụng 50 làm điểm giới hạn cho sức mạnh kinh tế: nghĩa là khi chỉ số này cao hơn 50, người ta cho rằng nền kinh tế đang mở rộng và sẽ tốt cho đồng USD; ngược lại, khi chỉ số thấp hơn 50, nó không tốt cho đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào ngày làm việc đầu tiên mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu