CanadaDoanh số bán lẻ cốt lõi tháng 7 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 20:30:00
Giá công bố
1.0%
Giá trước đó
-0.8%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
0.5%
Ảnh hưởng
Đô la Canada tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-07
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Canada công bố, doanh số bán lẻ cốt lõi đề cập đến doanh số bán lẻ sau khi trừ đi ô tô, nghĩa là tổng giá trị của tất cả hàng hóa ngoại trừ ô tô được bán trong các cửa hàng bán lẻ trong một tháng dựa trên khảo sát mẫu về chủng loại và kích cỡ khác nhau. Doanh số bán lẻ là một thành phần quan trọng của GDP và là một phần của nhiều mô hình cơ cấu kinh tế. Nếu dữ liệu công bố cao, có nghĩa là nền kinh tế phát triển lành mạnh sẽ có lợi cho đồng đô la Canada, ngược lại sẽ bất lợi cho đồng đô la Canada.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước nữa vào khoảng ngày 21 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Canada tăng giá;Ngược lại Đô la Canada giảm giá
để
Không có dữ liệu