Vương quốc AnhChỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ Markit/CIPS tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 16:30:00
Giá công bố
47.2
Giá trước đó
49.5
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
49.2
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 16:30:00
Diễn giải chỉ số
Viện mua sắm và cung ứng Chartered và cơ quan biên soạn dữ liệu Markit đã cùng nhau khảo sát và công bố, chỉ số người quản lý mua hàng ngành dịch vụ là chỉ số kinh tế đánh giá sự thay đổi hàng tháng trong hoạt động kinh tế của người quản lý mua sắm ngành dịch vụ Anh. Dịch vụ PMI bao gồm truyền thông vận tải, mô giới tài chính, dịch vụ kinh doanh, dịch vụ cá nhân, thông tin máy tính và khách sạn và nhà hàng. Số liệu phản ánh sự so sánh (cải thiện, giảm sút, không thay đổi) của các nhà quản trị mua hàng trong ngành dịch vụ giữa tình hình của tháng hiện tại và tháng trước, trong đó trọng số cải thiện là 1, trọng số không thay đổi là 0,5 và trọng số của suy giảm là 0. Do đó nếu 100% số người được hỏi nghĩ rằng tình hình đã được cải thiện, dữ liệu là 100; nếu tất cả những người được hỏi nghĩ rằng tình hình vẫn như cũ, dữ liệu là 50; cứ suy luận như vậy. Khi chỉ số trên 50, ngành đang mở rộng phát triển và sẽ có lợi cho bảng Anh; ngược lại, khi chỉ số dưới 50, sẽ bất lợi bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào ngày làm việc thứ 4 mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu