khu vực đồng EuroGiá ban đầu Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ Markit tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 16:00:00
Giá công bố
48.4
Giá trước đó
47.9
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
47.7
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 16:00:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan biên soạn dữ liệu Markit công bố, Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ khu vực đồng euro dựa trên dữ liệu gốc của khoảng 2.000 doanh nghiệp dịch vụ được khảo sát trong khu vực đồng Euro. Dữ liệu quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ireland. Các quốc gia này chiếm 80% hoạt động dịch vụ của khu vực đồng Euro. Dữ liệu trên 50 cho thấy sự mở rộng và dưới 50 cho thấy sự thu hẹp. Khi chỉ số trên 50, nó được coi là mở rộng dịch vụ sẽ làm tăng đồng euro và khi chỉ số dưới 50, nó sẽ làm giảm đồng euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu giá ban đầu tháng này vào khoảng ngày 23 hàng tháng và công bố số liệu giá cuối cùng tháng trước vào ngày làm việc thứ 3 của mỗi tháng.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu