khu vực đồng EuroGiá ban đầu Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất Markit tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 16:00:00
Giá công bố
43.4
Giá trước đó
43.5
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
44.0
Ảnh hưởng
Đồng Euro giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 16:00:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan biên tập dữ liệu Markit công bố rằng Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất của Khu vực đồng Euro được tổng hợp dựa trên giá trị gốc của dữ liệu khảo sát khoảng 3.000 công ty sản xuất được khảo sát trong Khu vực Euro. Dữ liệu quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Áo, Ireland và Hy Lạp. Hoạt động sản xuất tại các quốc gia này chiếm 90% hoạt động sản xuất tại khu vực đồng Euro. Chỉ số trên 50 cho thấy sự phát triển rộng, trong khi chỉ số dưới 50 cho thấy thu hẹp lại. Khi chỉ số trên 50, được coi là sản xuất phát triển rộng rãi sẽ có lợi cho đồng Euro, khi chỉ số dưới 50, sẽ bất lợi đối với đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu giá ban đầu tháng này vào khoảng ngày 23 hàng tháng và công bố số liệu giá cuối cùng tháng trước vào ngày làm việc đầu tiên của mỗi tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đồng Euro tăng giá;Ngược lại Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu