khu vực đồng EuroGiá ban đầu Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp Markit tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 16:00:00
Giá công bố
47.1
Giá trước đó
46.7
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
46.5
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 16:00:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan tổng hợp dữ liệu Markit công bố, Chỉ số quản lý mua hàng toàn diện của Eurozone dựa trên khảo sát của 300 công ty sản xuất khu vực tư nhân và 300 giám đốc điều hành của các công ty dịch vụ khu vực tư nhân về tình hình phát triển toàn diện của môi trường kinh doanh và triển vọng kinh doanh trong khu vực. Phản hồi của mỗi công ty sẽ được tính toán dựa trên quy mô đó và đóng góp của của công ty trong giá trị sản xuất của ngành công nghiệp con mà ngành sản xuất hoặc dịch vụ thuộc về. Các câu trả lời từ các công ty lớn hơn có tác động lớn hơn các công ty nhỏ hơn. Dữ liệu cho thấy có hơn 50 đang có dấu hiệu mở rộng phát triển, ít hơn 50% có dấu hiệu thu nhỏ quy mô. Khi chỉ số trên 50 thì có dấu hiệu tốt trong việc làm tăng đồng Euro, nếu thấp hơn 50 thì đồng Euro sẽ giảm.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu giá cuối cùng của tháng trước vào ngày làm việc thứ 3 hàng tháng, công bố số liệu giá ban đầu tháng này vào khoảng ngày 23 hàng tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu