ĐứcGiá ban đầu Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ Markit/BME tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 15:30:00
Giá công bố
49.8
Giá trước đó
47.3
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
47.2
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 15:30:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan tổng hợp dữ liệu Markit và Hiệp hội quản lý, thu mua và vận chuyển Đức (BME) cùng nhau công bố, chỉ số nhà quản lý mua hàng ngành dịch vụ được tổng hợp dựa trên giá trị gốc của dữ liệu khảo sát khoảng 500 công ty ngành dịch vụ của Đức, phản ánh cảm nhận của các nhà quản lý mua hàng ngành dịch vụ Đức về hoạt động và tình hình của ngành. Bởi vì kết quả hoạt động của ngành dịch vụ Đức thường bị chậm trễ nên nhìn chung nó không thay đổi nhiều như dữ liệu sản xuất và ít tác động đến dữ liệu GDP cuối cùng. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng của ngành, chỉ số dưới 50 cho thấy ngành bị thu hẹp. Khi chỉ số trên 50, điều đó có nghĩa là việc mở rộng ngành dịch vụ sẽ tốt cho đồng Euro và khi chỉ số dưới 50, sẽ bất lợi cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu giá ban đầu của tháng này vào cuối mỗi tháng, công bố số liệu giá cuối cùng của tháng trước vào ngày làm việc thứ 3 mỗi tháng.
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu