ĐứcGiá ban đầu Chỉ số nhà quản lý mua hàng sản xuất Markit/BME tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 15:30:00
Giá công bố
39.8
Giá trước đó
39.1
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
39.5
Ảnh hưởng
Đồng Euro tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 15:30:00
Diễn giải chỉ số
Cơ quan tổng hợp dữ liệu Markit và Hiệp hội quản lý, thu mua và vận chuyển Đức (BME) cùng nhau công bố, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất để phản ánh sự phát triển toàn diện của ngành sản xuất Đức. Do ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của Đức nên chỉ số quản lý mua hàng sản xuất cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá môi trường kinh doanh và điều kiện kinh tế tổng thể của Đức. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất thường sử dụng 50 làm điểm giới hạn cho sức mạnh kinh tế: nghĩa là khi chỉ số này cao hơn 50, người ta cho rằng nền kinh tế đang mở rộng và sẽ tốt cho đồng euro; ngược lại, khi chỉ số thấp hơn 50, nó không tốt cho đồng euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu giá ban đầu của tháng này vào cuối mỗi tháng, công bố số liệu giá cuối cùng của tháng trước vào ngày làm việc đầu tiên mỗi tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đồng Euro tăng giá;Ngược lại Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu