Vương quốc AnhDoanh số bán lẻ sau khi điều chỉnh theo quý tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 14:00:00
Giá công bố
0.4%
Giá trước đó
-1.2%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
0.5%
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh công bố, Doanh số bán lẻ là dữ liệu hàng tháng đo lường doanh thu và số lượng bán lẻ ở nước Anh. Dữ liệu được khảo sát từ 5.000 công ty trên khắp nước Anh. Đối tượng được khảo sát bao gồm tất cả các ngành công nghiệp bán lẻ. Doanh số bán lẻ tăng có nghĩa là chi tiêu của người tiêu dùng tăng và tình hình kinh tế được cải thiện, điều này có lợi cho bảng Anh; ngược lại, nếu doanh số bán lẻ giảm, điều đó cho thấy nền kinh tế đang chậm lại hoặc không ổn, điều này bất lợi cho bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào tuần thứ 3 của ngày thứ Năm hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu