Nhật BảnLãi suất cho vay qua đêm không có bảo đảm
Tần số phát hành:Một ngàyTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 11:00:00
Giá công bố
-0.10%
Giá trước đó
-0.10%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-0.10%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-22
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-31 11:00:00
Diễn giải chỉ số
Quyết định về lãi suất là tham số quan trọng nhất đối với biến động tỷ giá hối đoái - các nhà giao dịch tập trung vào các dữ liệu kinh tế khác để dự đoán những thay đổi về lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, thị trường thường đã đặt cược trước vào kết quả của quyết định lãi suất. Lãi suất tăng có lợi cho đồng Yên; ngược lại, nếu cắt giảm lãi suất hoặc thực hiện chính sách nới lỏng sẽ bất lợi cho đồng Yên.
Giải thích tần số
1 năm công bố 14 lần
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu