Nhật BảnChỉ số giá tiêu dùng toàn quốc tháng 8
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 07:30:00
Giá công bố
105.9
Giá trước đó
105.4
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Yên Nhật tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 07:30:00
Diễn giải chỉ số
Tổng cục thống kê bộ nội vụ trung ương Nhật Bản công bố, Chỉ số giá tiêu dùng quốc gia (CPI) là chỉ số đo lường giá mua của một giỏ hàng tiêu dùng được chọn. Nó là chỉ số biến động vật giá, phản ánh giá hàng hóa và dịch vụ lao động liên quan đến đời sống của người dân, nên thường được xem là chỉ báo quan trọng để quan sát mức độ lạm phát. Có thể dùng để phân tích động thái cơ bản của giá cả thị trường, là căn cứ quan trọng để Chính phủ xây dựng chính sách giá cả và chính sách tiền lương. Nếu như lạm phát tăng cao, hoặc lãi suất ngân hàng trung ương tăng thì có lợi cho đồng Yên, ngược lại sẽ bất lợi cho đồng Yên.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào mỗi cuối tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Yên Nhật tăng giá;Ngược lại Yên Nhật giảm giá
để
Không có dữ liệu