Nhật BảnChỉ số giá tiêu dùng cốt lõi quốc gia tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 07:30:00
Giá công bố
3.1%
Giá trước đó
3.1%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
3.0%
Ảnh hưởng
Yên Nhật tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 07:30:00
Diễn giải chỉ số
Tổng cục thống kê bộ nội vụ trung ương Nhật Bản công bố, chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi toàn quốc (CPI) là sự biến đổi chỉ số giá tiêu dùng sau khi khấu trừ thực phẩm và năng lượng, nó là chỉ số biến động giá cả, phản ánh thống kê về giá cả sản phẩm và lao động có liên quan đến cuộc sống của người dân, thường là chỉ số quan trọng để quan sát mức độ lạm phát của đồng tiền. Loại trừ 2 thành phần biến động nhất là thực phẩm và năng lượng, 2 mặt hàng đặc biệt nhạy cảm với các yếu tố kinh tế tạm thời như giá xăng dầu, thiên tai và các yếu tố theo quý. Do đó, CPI cốt lõi cung cấp dữ liệu ổn định hơn. Nếu lạm phát tăng lên, hoặc Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất, sẽ có lợi cho đồng Yên, ngược lại sẽ bất lợi cho đồng Yên.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào mỗi cuối tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Yên Nhật tăng giá;Ngược lại Yên Nhật giảm giá
để
Không có dữ liệu