Vương quốc AnhChỉ số lòng tin người tiêu dùng GFK tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 07:01:00
Giá công bố
-21.0
Giá trước đó
-25.0
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-27.0
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 07:01:00
Diễn giải chỉ số
GFK công bố, chỉ số niềm tin tiêu dùng là thước đo mức độ niềm tin của người tiêu dùng trong hoạt động kinh tế. Nó là một chỉ số dẫn đầu vì nó dự đoán chi phí tiêu dùng, Chi tiêu tiêu dùng là một phần chính của hoạt động kinh tế tổng thể. Các chỉ số cao hơn cho thấy mức độ lạc quan của người tiêu dùng cao. Nếu chỉ số tốt hơn dự kiến, bảng Anh tăng giá, nếu chỉ số thấp hơn dự kiến, bảng Anh giảm giá.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng này vào ngày làm việc cuối cùng của mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu