New ZealandNhập khẩu tháng 8 (tỷ đô la New Zealand)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 06:45:00
Giá công bố
7.28
Giá trước đó
6.56
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la New Zealand tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 05:45:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê New Zealand công bố, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ bao gồm các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ (mua hàng, trao đổi tiền tệ, quà tặng hoặc trợ cấp) do người không cư trú cung cấp cho người cư trú.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào mỗi cuối tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la New Zealand tăng giá;Ngược lại Đô la New Zealand giảm giá
để
Không có dữ liệu