New ZealandXuất khẩu tháng 8 (tỷ đô la New Zealand)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 06:45:00
Giá công bố
4.99
Giá trước đó
5.45
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la New Zealand giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 05:45:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê New Zealand công bố, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bao gồm các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ do cư dân cung cấp cho cư dân không cư trú. Dữ liệu xuất khẩu rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của New Zealand vì xuất khẩu ròng chiếm tỷ trọng lớn trong GDP.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào mỗi cuối tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la New Zealand tăng giá;Ngược lại Đô la New Zealand giảm giá
để
Không có dữ liệu