Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ báo lạc hậu của Hội đồng tư vấn tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 22:00:00
Giá công bố
0.2%
Giá trước đó
0%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 22:00:00
Diễn giải chỉ số
Hội đồng tư vấn công bố, chỉ số lạc hậu là chỉ số tụt hậu so với biến động của chu kỳ kinh tế quốc dân, trong thời gian của chỉ số, ví dụ như đỉnh hoặc đáy của một chỉ số nào đó đều chậm hơn đỉnh hoặc đáy của chu kỳ kinh tế quốc dân vài tháng, thì chỉ số này được gọi là chỉ số lạc hậu.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào tuần thứ 3 của ngày thứ Năm hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá
để
Không có dữ liệu