Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ báo dẫn đầu Hội đồng tư vấn tháng 8
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 22:00:00
Giá công bố
105.4
Giá trước đó
105.8
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 22:00:00
Diễn giải chỉ số
Hội đồng thương mại công bố, chỉ số dẫn đầu là đánh giá xu hướng phát triển trong tương lai của nền kinh tế Mỹ nói chung bao gồm việc làm, số giờ làm việc trung bình hàng tuần của ngành sản xuất, số đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp lần, giấy phép xây dựng, giá cổ phiếu và đường cong doanh thu. Đây là chỉ số quan trọng để đo lường sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Mỹ. Nếu dữ liệu công bố cao hơn dự đoán, sẽ có lợi cho đồng USD; ngược lại, sẽ có tác động tiêu cực đến đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào tuần thứ 3 của ngày thứ Năm hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Yên Nhật tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá
để
Không có dữ liệu