khu vực đồng EuroGiá ban đầu Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 22:00:00
Giá công bố
-17.8
Giá trước đó
-16.0
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
-16.5
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-23 22:00:00
Diễn giải chỉ số
Hội ủy ban Châu Âu, Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng là một chỉ số dẫn đầu, là thước đo hàng đầu về mức độ tin tưởng của người tiêu dùng vào môi trường kinh tế, phản ánh quan điểm về kinh tế và ý định mua hàng của người tiêu dùng. Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tăng lên cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, điều này có lợi cho việc mở rộng kinh tế, trong khi chỉ số niềm tin của người tiêu dùng giảm cho thấy người tiêu dùng không sẵn sàng tiêu dùng mạnh mẽ và nền kinh tế có thể chậm lại xuống. Do đó, nếu niềm tin của người tiêu dùng tăng lên sẽ tốt cho đồng Euro, ngược lại, nếu dữ liệu giảm sút sẽ không tốt cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng đó vào mỗi cuối tháng, tháng 12 công bố số liệu đến đầu tháng 1
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị dự kiến Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu