Hoa Kỳ (Mỹ)Doanh thu bán nhà hàng năm sau khi điều chỉnh theo quý NAR tháng 8 (triệu hộ)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 22:00:00
Giá công bố
4.04
Giá trước đó
4.07
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
4.10
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 22:00:00
Diễn giải chỉ số
Hiệp hội các nhà môi giới bất động sản quốc gia (NAR) công bố rằng doanh số bán nhà là một ước tính sơ bộ về thị trường nhà ở Hoa Kỳ. Dữ liệu bao gồm số lượng và giá bán nhà đã qua sử dụng trên khắp Hoa Kỳ và bốn khu vực. Các loại nhà bao gồm: nhà ở riêng lẻ, căn hộ và nhà trọ. Dữ liệu này đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại trên thị trường nhà ở. Nếu dữ liệu được công bố tốt hơn dự đoán, điều này sẽ có lợi cho đồng USD; ngược lại, nếu dữ liệu được công bố thấp hơn dự đoán, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu của tháng trước vào khoảng ngày 20 hàng tháng.
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá
để
Không có dữ liệu