Hoa Kỳ (Mỹ)Chỉ số chi trả sản xuất Fed tại Philadelphia tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 20:30:00
Giá công bố
25.7
Giá trước đó
20.8
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ tăng giá
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-19 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia công bố, mỗi tháng mời người bị điều tra đánh giá môi trường kinh doanh (ngành chế tạo) và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. đáp án dựa trên sự so sánh giữa tháng hiện tại, tháng trước và triển vọng 6 tháng tới kể từ tháng đó. Các chỉ số được hiển thị dưới dạng suy thoái, không thay đổi, tăng trưởng và một chỉ số phổ biến. Dữ liệu sản xuất do Fed New York và Cục Fed Philadelphia công bố được coi là chỉ số tiên phong cho chỉ số sản xuất ISM của Hoa Kỳ và thường được sử dụng để dự đoán chỉ số sản xuất ISM. Nếu dữ liệu công bố cao hơn dự báo sẽ mang lại lợi ích cho đồng USD; Ngược lại, sẽ bất lợi đối với đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng này vào tuần thứ ba của ngày thứ Năm hàng tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ giảm giá
để
Không có dữ liệu