Hoa Kỳ (Mỹ)Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình trong bốn tuần sau khi điều chỉnh theo quý vào tuần trước (vạn người)(đến 0916)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 20:30:00
Giá công bố
20.1
Giá trước đó
22
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-09-16
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-28 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Lao động Mỹ công bố, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là dựa theo tình hình số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào tuần trước. Dữ liệu này bổ sung tốt cho báo cáo việc làm hàng tháng, khi có nhiều người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, cho thấy có ít việc làm hơn và ngược lại. Các nhà đầu tư có thể sử dụng báo cáo để tìm kiếm manh mối liên quan đến tăng trưởng kinh tế, nhưng dữ liệu này biến động khá lớn. Số người nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm sẽ mang lại lợi nhuận cho đồng USD, ngược lại sẽ bất lợi cho đồng USD.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Bảy tuần trước vào thứ năm hàng tuần
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ giảm giá, Vàng bạc tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ tăng giá, Vàng bạc giảm giá
để
Không có dữ liệu