Vương quốc AnhLãi suất ngân hàng chính thức
Tần số phát hành:Một ngàyTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 19:00:00
Giá công bố
5.25%
Giá trước đó
5.25%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
5.50%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-21
Ngày phát hành tiếp theo
2023-11-02 20:00:00
Diễn giải chỉ số
Nhiệm vụ chính của Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh là thiết lập lập trường chính sách tiền tệ bằng cách điều chỉnh lãi suất cho vay qua đêm, đây là chìa khóa để xác định lãi suất ngắn hạn. Ngân hàng Trung ương Anh cố gắng tác động đến mức giá thông qua cơ chế này, nhằm kiểm soát lạm phát trong phạm vi mục tiêu, đồng thời duy trì tăng trưởng kinh tế và ổn định việc làm. Các quyết định về lãi suất của Ngân hàng Anh có tác động lớn đến thị trường tài chính. Những thay đổi về lãi suất ảnh hưởng đến lãi suất cho vay tiêu dùng, lãi suất thế chấp, trái phiếu và tỷ giá hối đoái của bảng Anh. Việc tăng lãi suất, hoặc thậm chí là triển vọng tăng lãi suất, có xu hướng khiến bảng tăng giá, trong khi việc cắt giảm lãi suất có xu hướng khiến bảng Anh mất giá. Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh sẽ đưa ra tuyên bố sau khi công bố lãi suất. Tuyên bố bao gồm quan điểm chung của ngân hàng trung ương về triển vọng kinh tế và gợi ý về chính sách tiền tệ trong tương lai. Tuyên bố cung cấp manh mối cho những thay đổi lãi suất trong tương lai. Từ ngữ trong tuyên bố của ngân hàng trung ương của Anh thậm chí còn quan trọng hơn quyết định lãi suất vì quyết định lãi suất thường được mong đợi. Hướng đi của lãi suất trong tương lai thường quan trọng hơn nhiều so với lãi suất hiện tại.
Giải thích tần số
--
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu