Vương quốc AnhChênh lệch kỳ vọng đơn đặt hàng xuất khẩu công nghiệp CBI tháng 9
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 18:00:00
Giá công bố
-23
Giá trước đó
-18
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-24 18:00:00
Diễn giải chỉ số
Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) công bố, Sự khác biệt dự kiến trong các đơn đặt hàng công nghiệp xuất khẩu CBI là mô tả của các nhà sản xuất Anh về việc liệu đơn đặt hàng xuất khẩu hàng tháng của họ có vượt quá mức bình thường hay không, Phản ánh mô tả của nhà sản xuất về sức khỏe của đơn đặt hàng xuất khẩu và kỳ vọng tăng trưởng sản lượng trong tương lai. Số liệu chênh lệch = Tỷ lệ các nhà sản xuất được khảo sát cho rằng đơn đặt hàng xuất khẩu đang tăng - Tỷ lệ các nhà sản xuất được khảo sát cho rằng đơn đặt hàng xuất khẩu đang giảm. Do đó, nếu dữ liệu tăng lên, điều đó có nghĩa là sự bi quan đã được cải thiện, điều này có lợi cho bảng Anh; ngược lại, nếu dữ liệu giảm xuống, sẽ bất lợi cho bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng này vào tuần giữa và tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh tăng giá;Ngược lại Bảng Anh giảm giá
để
Không có dữ liệu