Hồng Kông Trung QuốcChỉ số giá tiêu dùng tổng hợp tháng 8 (tỷ lệ hàng năm)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 16:30:00
Giá công bố
1.8%
Giá trước đó
1.8%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
2.0%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 16:30:00
Diễn giải chỉ số
Cục thống kê Hồng Kông công bố, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là chỉ số đo lường giá mua của một giỏ hàng tiêu dùng được chọn. Nó là chỉ số biến động vật giá, phản ánh giá hàng hóa và dịch vụ lao động liên quan đến đời sống của người dân, nên thường được xem là chỉ báo quan trọng để quan sát mức độ lạm phát. Có thể dùng để phân tích động thái cơ bản của giá cả thị trường, là căn cứ quan trọng để Chính phủ xây dựng chính sách giá cả và chính sách tiền lương.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 20 tuần cuối mỗi tháng
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu