Thụy sĩLãi suất chính sách
Tần số phát hành:Một ngàyTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 15:30:00
Giá công bố
1.75%
Giá trước đó
1.75%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
2.00%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-21
Ngày phát hành tiếp theo
2023-12-14 16:30:00
Diễn giải chỉ số
Nghị quyết lãi suất sẽ có tác động rất lớn đến diễn biến của tỷ giá hối đoái ngắn hạn, vì vậy các nhà đầu tư luôn theo dõi chặt chẽ nghị quyết lãi suất của Ngân hàng Trung ương.
Giải thích tần số
1 năm công bố 4 lần
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu