Vương quốc AnhKhoản vay ròng của bộ phận công cộng tháng 8 (tỷ bảng Anh)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-21 14:00:00
Giá công bố
10.8
Giá trước đó
3.5
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Bảng Anh giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-10-20 14:00:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh công bố, c là đánh giá về cán cân thanh toán gần đây của chính phủ Anh. Nếu khoản vay ròng âm, điều đó có nghĩa là thặng dư của chính phủ Anh như vậy sẽ có lợi đối với bảng Anh. Ngược lại, nếu vay ròng dương, điều đó có nghĩa là thâm hụt tài chính của chính phủ Anh sẽ không có lợi cho phát triển kinh tế và sẽ gây tiêu cực đến bảng Anh.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào khoảng ngày 20 hàng tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Bảng Anh giảm giá;Ngược lại Bảng Anh tăng giá
để
Không có dữ liệu