Nhật BảnVốn ngoại mua trái phiếu Nhật tuần trước (Tỷ Yên Nhật) (đến 0915)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 07:50:00
Giá công bố
439.4
Giá trước đó
79.3
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-15
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-28 07:50:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Tài chính Nhật Bản công bố chỉ số này đánh giá lượng vốn nước ngoài mua vào trái phiếu Chính phủ Nhật Bản.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu từ Chủ Nhật trước nữa đến thứ Bảy hàng tuần (ví dụ: số liệu từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 1 sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 1 năm 2011)
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu