Nhật BảnTrái phiếu nước ngoài mua vào tuần trước (Tỷ Yên Nhật) (đến 0915)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-22 07:50:00
Giá công bố
885.5
Giá trước đó
3631.9
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
--
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-09-15
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-28 07:50:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Tài chính Nhật Bản công bố, Đề cập đến giấy chứng nhận khoản vay được phát hành bởi con nợ nước ngoài tại quốc gia nơi nhà đầu tư đặt trụ sở và bằng đồng tiền của quốc gia đầu tư. Tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài bao gồm các công ty nước ngoài, chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế. Đối tượng mua trái phiếu nước ngoài là các doanh nghiệp công thương, tổ chức tài chính và cá nhân ở các nước chủ nợ, trong đó các ngân hàng thương mại là nhà đầu tư quan trọng. Một báo cáo do Bộ Tài chính Nhật Bản ban hành mô tả chi tiết các dòng chảy trong khu vực công, không gồm các ngân hàng Nhật Bản. Dữ liệu vốn chủ sở hữu cho thấy sự khác biệt giữa dòng vốn vào và dòng vốn ra. Giá trị dương cho biết cư dân (dòng vốn vào) đang bán ròng chứng khoán nước ngoài và giá trị âm cho biết cư dân (dòng vốn ra) đang mua ròng chứng khoán nước ngoài.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu từ Chủ Nhật trước nữa đến thứ Bảy hàng tuần (ví dụ: số liệu từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 1 sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 1 năm 2011)
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu