Hoa Kỳ (Mỹ)Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp sau khi điều chỉnh theo quý vào tuần trước (nghìn người)(đến 0902)
Tần số phát hành:Một tuầnTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-09-14 20:30:00
Giá công bố
1688
Giá trước đó
1679
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
1695
Ảnh hưởng
Đô la Mỹ tăng giá Vàng bạc giảm giá
Thời gian dữ liệu
2023-09-02
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-21 20:30:00
Diễn giải chỉ số
Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố, dữ liệu này là số lượng người thất nghiệp trong hồ sơ hiện đang nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nói cách khác, nó phản ánh tính sôi động của thị trường lao động. Nếu dữ liệu tăng lên, điều đó có nghĩa là sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của người tiêu dùng và kéo theo sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Do đó, việc giảm số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và ngược lại sẽ bất lợi cho đồng đô la Mỹ.
Giải thích tần số
Báo cáo tuần, công bố số liệu đến thứ Bảy tuần trước vào thứ năm hàng tuần
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế lớn hơn giá trị dự kiến Đô la Mỹ giảm giá, Vàng bạc tăng giá;Ngược lại Đô la Mỹ tăng giá, Vàng bạc giảm giá
để
Không có dữ liệu