PhápGiá ban đầu Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 (tỷ lệ hàng tháng)
Tần số phát hành:ThángTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-31 14:45:00
Giá công bố
1.0%
Giá trước đó
0.1%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
0.8%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-29 14:45:00
Diễn giải chỉ số
Cục Thống kê Pháp công bố, số liệu này đánh giá những thay đổi về giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà một hộ gia đình trung bình ở Pháp có thể mua. Nó là một chỉ số quan trọng để đo lường lạm phát. Nói chung, nếu dữ liệu tăng lên, sẽ tốt cho đồng Euro; ngược lại, nếu dữ liệu giảm, sẽ không tốt cho đồng Euro.
Giải thích tần số
Báo cáo tháng, công bố số liệu tháng trước vào tuần giữa mỗi tháng
Tác động dữ liệu
Giá trị thực tế nhỏ hơn giá trị dự kiến Đồng Euro giảm giá
để
Không có dữ liệu