IndonesiaLãi suất chính sách
Tần số phát hành:Một ngàyTầm quan trọng:
Thời gian công bố
2023-08-24 15:20:00
Giá công bố
5.75%
Giá trước đó
5.75%
Giá trước đó (trước khi chỉnh sửa)
--
Giá dự đoán
5.75%
Ảnh hưởng
Ít bị ảnh hưởng
Thời gian dữ liệu
2023-08-23
Ngày phát hành tiếp theo
2023-09-21 15:20:00
Diễn giải chỉ số
--
Giải thích tần số
--
Tác động dữ liệu
--
để
Không có dữ liệu